KontinenTrail_logo_samo_logo_square

Pravilnik KontinenTrail lige centralne Hrvatske 2019.

Ovo je pravilnik KontinenTrail lige centralne Hrvatske (u daljnjem tekstu KontinenTrail liga) kojim su regulirani svi aspekti i pravila utrka koje su uključene u samu ligu za natjecateljsku godinu 2019.

Organizatori KontinenTrail lige zadržavaju pravo promjene istih, s prvenstvenim ciljem osiguravanja sigurnosti natjecatelja na utrkama.

U slučaju promjene ili dopune pravilnika, svi natjecatelji bit će o tome pravovremeno obaviješteni.

KALENDAR UTRKA:

Ukupne i ekipne poretke pratite na https://www.stotinka.hr/kontinentrail2019/

ČLANAK 1.: UVJETI SUDJELOVANJA NA UTRCI / OPĆA PRAVILA

 1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina.
 2. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
 3. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
 4. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
 5. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
 6. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
 7. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

ČLANAK 2.: KATEGORIJE, BODOVANJE I UKUPNI POREDAK

 1. Sva kola KontinenTrail lige činit će po dvije utrke, odnosno natjecatelji će se moći natjecati u dvije dužinske kategorije: duga i kratka. Obje dužinske kategorije imat će svoje ukupne pobjednike i pobjednike po kategorijama, te će se voditi zaseban poredak za žene i zaseban za muškarce. Iznimka je Žumberak trail koji osim navedene dvije utrke ima dionicu od 50 km – ultra, koja se tretira kao dodatna utrka iz kategorije duga. To konkretno znači da će se na Žumberak trailu I duga utrka (25 km) i ultra (50 km) bodovati za ukupni poredak duge kategorije. Obje utrke imat će jednaku važnost, odnosno jedanki ponder u bodovanju.
 2. Broj osvojenih bodova na jednoj utrci (bez obzira na dužinsku kategoriju) se određuje po sljedećoj formuli: vrijeme pobjednika u sekundama / ostvareno vrijeme u sekundama x 100
 3. Za ukupni poredak u ligi boduje se 7 najboljih rezultata iz ukupno jedanaest pojedinih utrka prema formuli navedenoj u stavku 2. ovog članka.
 4. Natjecatelji koji ostvare više od 7 nastupa ostvaruju bonus bodove i to po principu: 5 bodova za svaki dodatni nastup.
 5. Osim ukupnog poretka vodit će se i poredak po starosnim kategorijama.
 6. Starosne kategorije su sljedeće:
 • do 35 godina (rođeni 1985 i mlađi)
 • od 35 do 45 godina (rođeni 1984-1975)
 • preko 45 godina (rođeni 1974 I stariji)

Rekreativna utrka

 1. NIJE u sklopu natjecanja KontinentalTrail lige te je osmišljena isključivo za pribilžavanje traila svim trkačima, planinarima, rekreativcima i hodačima.

ČLANAK 3.: EKIPNO NATJECANJE

 1. Jedna od posebnosti KontinenTrail lige bit će ekipno natjecanje.
 2. Svaka ekipa može (ali ne mora) imati maksimalno 11 članova.
 3. Ekipa se prijavljuje putem službenog e-maila lige preko za to posebno dizajniranog obrasca.
 4. Kako bi ekipa bila evidentirana i uvrštena u službeno bodovanje potrebno je prije prvog kola prijaviti određeni broj članova.
 5. Prije svakog kola moguće je nadopunjavati broj članova ekipe do maksimalnog broja članova (11).
 6. Jednom prijavljeni član nema pravo prelaziti u druge ekipe.
 7. Prije i sa održavanjem 5. utrke (Samobor trail) – Moguće je zamijeniti bilo kojeg člana ekipe sve dok isti nije zabilježio start na bilo kojoj od utrka.
 8. Nakon održavanja 5. utrke (Samobor trail) – svaka ekipa ima pravo zamijeniti jednog postojećeg aktivnog člana s jednim novim članom. Bodovi koje je do zamjene ostvario zamjenjeni član ostaju ekipi, dok se bodovi novog člana računaju od utrke kada je prijavljen. Zamjena jednog člana mora se najaviti najkasnije do pretposljednje utrke.
 9. Za plasman ekipe boduju se maksimalno tri muška i maksimalno tri ženska natjecatelja i to na način da se zbrajaju njihovi ostvareni pojedinačni bodovi, bez obzira da li su ostvareni na kratkoj ili dugoj distanci.
 10. Ukoliko određena ekipa u određenom kolu lige neće imati maksimalan potreban broj muških i ženskih članova (3 po spolu) u bodovanje će ulaziti onoliko koliko će ih imati. U tim slučajevima nije moguća zamjena spolova za bodovanje.
 11. Za ukupni plasman ekipa na kraju lige boduje se 9 najboljih rezultata ostvarenih na pojedinačnim utrkama.

ČLANAK 4.: NAGRADE

 1. KontinenTrail liga će nakon posljednjeg kola lige dodijeliti prigodne nagrade za troje prvoplasiranih u ukupnom poretku u kratkoj i dugoj kategoriji, odvojeno za žene i muškarce.
 2. Nagradni fond bit će određen naknadno, a svakako prije posljednjeg kola lige. Tri prvoplasirana po kategorijama u obje dužinske kategorije bit će nagrađeni prigodnim medaljama kako u ženskoj, tako i u muškoj kategoriji.
 3. Također tri prvoplasirane ekipe bit će nagrađene prigodnim nagradama. 
 4. Prvoplasirana ekipa dobija prijelazni pehar u privremeno vlasništvo na godinu dana.
 5. Za osvajanje bilo kakve nagrade ili medalje potrebno je imati minimalno šest (ili pet) nastupa.
 6. Svaki organizator pojedinog kola posebno i neovisno o KontinenTrail ligi ima za pravo odrediti nagradni fond za svoje kolo.

ČLANAK 5.: MJERENJE VREMENA

 1. Službeni mjeritelj vremena je Stotinka d.o.o.
 2. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta, te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
 3. Svaki organizator uzima za pravo eventualno postavljanje vremenskih limita kako na pojedinim kontrolnim točkama, tako i u cilju. U takvim slučajevima organizator će sve to precizno navesti u raspisu pojedine trke.
 4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao vremenska diskvalifikacija (u sustavu Stotinke kao status TLE – prekoračen vremenski limit).

ČLANAK 6.: OPREMA

 1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
 2. Obavezna oprema za sva kola KontinenTrail lige sastoji se od:
  1. napunjenog i upaljenog mobitela (navedenog u prijavi)
  2. natjecateljskog broja kojeg osigurava organizator
  3. prikladna obuća i odjeća (ovisno o vremenskim prilikama)
 3. Svaka utrka posebno uređuje pitanje dodatnih dijelova obavezne opreme.
 4. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

ČLANAK 7.: PRAVILA DISKVALIFIKACIJE

 1. Nepridržavanje Pravilnika KontinenTrail lige kao i pravila pojedine utrke.
 2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
 3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke i/ili uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
 4. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
 5. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
 6. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.

ČLANAK 8.: ODUSTAJANJE

 1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
 2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
 3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

ČLANAK 9.: EKOLOŠKA PRAVILA

 1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagadivati okoliš te uništavati floru i faunu.
 2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
 3. Zabranjeno je odlaganje smeća u planinarskim domovima i na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
 4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama KontinenTrail lige .

ČLANAK 10.: SPONZORI

 1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora pojedine utrke i KontinenTrail lige.

ČLANAK 11.: SIGURNOST

 1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
 2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
 3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
 4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
 5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
 6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
 7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
 8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

ČLANAK 12.: PROMJENA STAZE

 1. Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

ČLANAK 13.: PROTESTI I ŽALBE

 1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 60 minuta nakon ulaska u cilj.
 2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 24 sata nakon primljene žalbe.

ČLANAK 14.: SUGLASNOST O MEDIJSKOJ SLOBODI

 1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
 2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.

Comments are closed.